روغن هیدرولیک

روتاری جوینت 7000TE

روتاری جوینت روغن هیدرولیک سری 7000TE در صنایع مختلف جهت کاربرد دارد. سیال: روغن هیدرولیک ماکزیمم سرعت: 250 rpm ماکزیمم دما: 120 °C ماکزیمم فشار : 200 bar نوع اتصال: BSPP , BSPT , NPT  سایز : “2×1/4  – 2×3/8 – 2×1/2 – 2×3/4 دانلود کاتالوگ قبلی بعدی

روتاری جوینت 7000TE اطلاعات بیشتر

روتاری جوینت 7000

روتاری جوینت روغن هیدرولیک سری 7000 در صنایع مختلف جهت کاربرد دارد. سیال: روغن هیدرولیک ماکزیمم سرعت: 250 rpm ماکزیمم دما: 120 °C ماکزیمم فشار : 200 bar نوع اتصال: BSPP , BSPT  سایز : “2×1/4  – 2×3/8 – 2×1/2 – 2×3/4 دانلود کاتالوگ قبلی بعدی

روتاری جوینت 7000 اطلاعات بیشتر

روتاری جوینت 6000

روتاری جوینت روغن هیدرولیک سری 6000 در صنایع مختلف جهت کاربرد دارد. سیال: روغن هیدرولیک ماکزیمم سرعت: 100 rpm ماکزیمم دما: 90 °C ماکزیمم فشار : 200 bar نوع اتصال: BSPP , BSPT , NPT سایز : “1 – “1/2 دانلود کاتالوگ قبلی بعدی

روتاری جوینت 6000 اطلاعات بیشتر

روتاری جوینت 5000N

روتاری جوینت روغن هیدرولیک سری 5000N در صنایع مختلف جهت کاربرد دارد. سیال: روغن هیدرولیک ماکزیمم سرعت: 1500 rpm ماکزیمم دما: 90 °C ماکزیمم فشار : 400 bar نوع اتصال: BSPP , BSPT , FL , SSR , NPT سایز : “1 – “1/8 دانلود کاتالوگ قبلی بعدی

روتاری جوینت 5000N اطلاعات بیشتر

روتاری جوینت 5000

روتاری جوینت روغن هیدرولیک سری 5000 در صنایع مختلف جهت کاربرد دارد. سیال: روغن هیدرولیک ماکزیمم سرعت: 100 rpm ماکزیمم دما: 90 °C ماکزیمم فشار : 200 bar نوع اتصال: BSPP , BSPT , FL , SSR , NPT سایز : “11/2 – “1/8 دانلود کاتالوگ قبلی بعدی

روتاری جوینت 5000 اطلاعات بیشتر

پیمایش به بالا
اسکرول به بالا